JUKO CK, spol. s r.o.

Námestie Slobody 4, Prievidza

TOP LAND SLOVAKIA, s.r.o.

Na Karasiny 11/10, Prievidza

REAL travel, s.r.o.

Hlinku 459/20 (V centre pri kruhovom objazde.), Prievidza