Ladislav Borko - STOLARS

Cesta poľnohospodárov 1, Prievidza