MONET & PARTNER, s.r.o. (Prevádzka)

Ponúkame:

  • vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú prepravu osôb,
  • vnútroštátnu nákladnú prepravu tovarov,
  • strojné stavebné práce, prenájom strojov a mechanizmov.