Ing. Szabolcs Donč - ELCOMSYS (Sídlo)

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov. Montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov. Elektroinštalačné práce. Telekomunikačné stavby.
Predaj počítačov a príslušenstva.

Komárňanská 204/104, Veľký Meder