Rekreačné stredisko Lomy

Rekreačno - relaxačné služby pre individuálne a rodinné rekreácie, skupinové a spoločenské akcie.