Skanzen Valaská Belá

Sklársky skanzen na Slovensku. Ukážky fúkania, zdobenia, tvarovania skla.