Kostol, Handlová

Gotický rímskokatolícky kostol v Handlovej.

Nám. baníkov 23/21, Handlová