Arpád Burián

Oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov, výroba elektrických zariadení, výchova elektrotechnikov.

Čiližská Radvaň 348, Čiližská Radvaň