Miloslav Budovič

Výroba kancelárskych potrieb vysokofrekvenčným zvarovaním PVC fólií.