XéniArt

  • Maľovanie fresiek, dekorácií a ornamentík, oprava sôch a štukatúr.
  • Maliarske, sadrokartonárske, podlahárske, a menšie murárske a práce.