AdmWIN – účetní programy

Komplexní provázané účetní programy ekonomických agend vyvíjené již od roku 1990 – ekonomický software (účetní program) pro daňovou evidenci nebo účetnictví.

Účetnictví nebo daňová evidence procesně a datově provázané s fakturací, sklady, evidencí DPH ...